sambo

Juridiska skillnader mellan att vara sambo eller gifta

Är du och din partner sambo men funderar på att gifta er så bör ni förstå de juridiska förändringarna som då uppkommer. Det är inte samma lagar och regler som gäller för ett sambo-par som för ett gift par. Att gifta sig har många symboliska poänger, vilket är anledningen till att många gifter sig, men se ändå över förändringarna som då sker och förstå vad som egentligen passar er bäst.

Sambo

Den bostad som du och din partner skaffat gemensamt för att bo i ska enligt sambolagen delas lika vid separation. Det ska inte spela någon roll vem som betalat mest eller allt eftersom bostaden faller under kategorin samboegendom. Den som har störst behov av bostaden ska få bo kvar, exempelvis den som får vårdnaden för barnen om ni har sådana gemensamt. Men om bostaden är köpt av någon av parterna innan förhållandet inleddes så gäller inte samma regler.

Gifta

När ett par är gifta så blir man mer tätt sammankopplade med varandra. Då spelar det inte längre någon roll om bostaden är köpt innan eller under förhållandet. Allting som ägs ska delas till häften vid separation. För att egendom inte ska tillfalla partnern vid separation behöver det i äktenskapsförordet stå vad som ska ske istället. Det behöver också stå i testamentet eller gåvobrevet för att egendom inte ska gå till partnern. Läs 5 viktiga tips om äktenskapsförord här »

Arvet

Den största skillnaden mellan att vara gift och sambo handlar dock om arvet. Det är inte säkert att du som partner ärver din bortgångna. Inte heller är det säkert att barn till en av partnerna i förhållandet ärver båda sina föräldrar, utan enbart den biologiska föräldern. Detta behöver i så fall tas upp i samboavtalet som kan skrivas. Ett annat alternativ är att ni som partner gifter er om ni ändå uppfostrar barn tillsammans, tänker på framtida arv och problem som kan uppstå på grund av att ni aldrig gift er.

Kommentera